Kursoversikt

Du er den du er, det kan ingen ta fra deg.
Du har dine interesser, din familie og venneflokk. Det aller viktigste.

Men du har også ambisjoner om å få det til i arbeidslivet, selvsagt har du det. Og da trenger du kanskje en åpning til noe større enn det du holder på med i dag. En kobling til mer innsikt, starten på en ny reise. En karriere. 

NORTRAIN gir deg den starten du trenger, uansett hvor langt du har tenkt deg.

Trykkontroll IADC sertifisering/ Supervisor

Vi setter opp ekstra kurs på forespørsel.

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Supervisor nivå er tilsvarende level 4, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.

Kurs 2024:

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Driller nivå er tilsvarende level 3, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.

Kurs 2024:

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Trykkontroll IADC sertifisering Introductory Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl. Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten å ha  gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Level 3 tilsvarer Driller nivå, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer. Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef. Kurset er felles, men level 3 og level 4 har forskjellig eksamen.

Kurs 2024:

Trykkontroll IWCF sertifisering Boring Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl. Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten å ha gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Trykkontroll IWCF-sertifisering Brønnservice Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Kurs 2024:

Trykkontroll IWCF sertifisering Brønnservice Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator». Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten å ha gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

Fagskole offshore arbeidsledelse

Solid leder- og formannskompetanse for fagarbeidere. Gir grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling mot fremtidens offshoreindustri. Utdanningen gir deg den faglige tyngden som du vil trenge når du blir bindeleddet mellom din fagdisiplin og den operasjonelle ledelsen offshore.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Grunnkurs bore- og brønnteknikk

Kvalifiserer til stilling som hjelpearbeider offshore, deretter boredekksarbeider/tårnarbeider innen boring.

Kurssted: Stavanger

4 måneder, veil pris 80.000,-

Fagskole

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Velg mellom to undervisningsperioder og fire fordypningsområder. NORTRAIN Fagskole er en offentlig godkjent fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger.

Oppstart 01.10 i Stavanger-løpende opptak

Kurs i introduksjon til petroleumsteknologi

Kurset passer for personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boring og produksjon, uten nødvendigvis å ha teknisk utdannelse eller omfattende bakgrunn fra petroleumsnæringen. HR-, HMS- og QA-personell, økonomimedarbeidere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere, prosjektledere i leverandørbedrifter, kundeansvarlige i leverandørbedrifter, administrativt personell i oljeselskaper og bore- og brønnservice bedrifter, ingeniører innen andre grener enn petroleum.

Kurssted: Stavanger
Settes opp på forespørsel.
Kursets varighet: 2 dager.

Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK

Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger.

 

Uke 42 17.10-21.10.2022 Stavanger

Grunnkurs arbeidsmiljø for offshore (verneombud)

Du blir bedre rustet til å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet. Eller for å si det på en annen måte: Du blir en flinkere tillitsvalgt og arbeidsleder.

Kurssted: Stavanger
Alle kurs inkluderer lunsj og kursmateriell
Kan også settes opp som internt selskapskurs til fast pris

Uke 42 17.10-21.10.2022 Stavanger

Regelverkskompetansekurs

Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere på land og på installasjonene offshore.

Kurssted: Stavanger
Settes opp på forespørsel. 2 dager, veil pris 6.000,-.
Kan også settes opp som internt selskapskurs, til fast pris.

Spesialtilpassede kurs

I tillegg til de fast oppsatte kursene, kan NORTRAIN tilby et omfattende kursprogram innenfor de fleste områder knyttet til oljerelatert virksomhet. Slike kurs blir tilpasset på forespørsel. Har dere spesielle behov på arbeidsplassen din, så ta kontakt. Her er de kursene vi kjører akkurat nå.

Stuck pipe prevention

Kurset illustrerer omfanget av Bom Fast problemer, og gir en innføring i potensielle signaler til forskjellige Bom Fast situasjoner.

Settes opp på forespørsel.

Boring på dypt vann

Kurset gir en innføring i spesielle problemområder knyttet til boreoperasjoner på dypt vann.

Settes opp på forespørsel.

Deep water drilling

The course provide a comprehensive study of how to deal with high pressure, high temperature kicks in oil/water based drilling fluids.

Classes are set up on request. 2 days course. Suggested retail price 9.000,- incl. lunch.

Hotellavtale

NORTRAIN har avtale med Scandic Forum Hotel Stavanger. Dette gir deg som kursdeltaker meget gunstige priser. Les mer

Trykkontroll IADC sertifisering/Supervisor

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Supervisor nivå er tilsvarende level 4, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.

Kurs 2024:

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Driller nivå er tilsvarende level 3, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.

Kurs 2024:

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Trykkontroll IADC sertifisering Introductory Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl. Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten å ha gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Kan settes opp ekstra kurs om det blir nok påmeldte.

Kurssted i Bergen:
RelyOn Nutec. Gravdalsveien 255, 5165 Laksevåg 

Fagskole offshore arbeidsledelse

Solid leder- og formannskompetanse for fagarbeidere. Gir grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling mot fremtidens offshoreindustri. Utdanningen gir deg den faglige tyngden som du vil trenge når du blir bindeleddet mellom din fagdisiplin og den operasjonelle ledelsen offshore.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Grunnkurs bore- og brønnteknikk

Kvalifiserer til stilling som hjelpearbeider offshore, deretter boredekksarbeider/tårnarbeider innen boring.

Kurssted: Stavanger

4 måneder, veil pris 80.000,-

Fagskole

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Velg mellom to undervisningsperioder og fire fordypningsområder. NORTRAIN Fagskole er en offentlig godkjent fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger.

Oppstart september i Stavanger med løpende opptak hele året..

Kurs i introduksjon til petroleumsteknologi

Kurset passer for personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boring og produksjon, uten nødvendigvis å ha teknisk utdannelse eller omfattende bakgrunn fra petroleumsnæringen. HR-, HMS- og QA-personell, økonomimedarbeidere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere, prosjektledere i leverandørbedrifter, kundeansvarlige i leverandørbedrifter, administrativt personell i oljeselskaper og bore- og brønnservice bedrifter, ingeniører innen andre grener enn petroleum.

Kurssted: Stavanger
Settes opp på forespørsel.
Kursets varighet: 2 dager.

Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK

Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger.

Kurs settes opp på forespørsel.

Grunnkurs arbeidsmiljø for offshore (verneombud)

Du blir bedre rustet til å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet. Eller for å si det på en annen måte: Du blir en flinkere tillitsvalgt og arbeidsleder.

Kurssted: Stavanger
Alle kurs inkluderer lunsj og kursmateriell

Regelverkskompetansekurs

Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere på land og på installasjonene offshore.

Kurssted: Stavanger
Settes opp på forespørsel. 2 dager, veil pris 6.000,-.
Kan også settes opp som internt selskapskurs, til fast pris.

Trykkontroll IWCF-sertifisering Brønnservice Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Kurs 2024:

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Level 3 tilsvarer Driller nivå, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer. Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef. Kurset er felles, men level 3 og level 4 har forskjellig eksamen.

Kurs 2024:

Trykkontroll IWCF sertifisering Brønnservice Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator». Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

Trykkontroll IWCF sertifisering Boring Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.  Arbeider man offshore innenfor Boring eller Brønnservice, – så kan man i dag også melde seg opp på trykkontroll sertifiserende kurs – Level 3 og Level 4, – uten gjennomført Level 2 sertifisering, da personell på borerigg i Nordsjøen har denne kompetansen gjennom allerede gjennomført utdanning.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Spesialtilpassede kurs

I tillegg til de fast oppsatte kursene, kan NORTRAIN tilby et omfattende kursprogram innenfor de fleste områder knyttet til oljerelatert virksomhet. Slike kurs blir tilpasset på forespørsel. Har dere spesielle behov på arbeidsplassen din, så ta kontakt. Her er de kursene vi kjører akkurat nå.

Stuck pipe prevention

Kurset illustrerer omfanget av Bom Fast problemer, og gir en innføring i potensielle signaler til forskjellige Bom Fast situasjoner.

Settes opp på forespørsel.

Boring på dypt vann

Kurset gir en innføring i spesielle problemområder knyttet til boreoperasjoner på dypt vann.

Settes opp på forespørsel.

Deep water drilling

The course provide a comprehensive study of how to deal with high pressure, high temperature kicks in oil/water based drilling fluids.

Classes are set up on request. 2 days course. Suggested retail price 9.000,- incl. lunch.

Hotellavtale

NORTRAIN har avtale med Scandic Forum Hotel Stavanger. Dette gir deg som kursdeltaker meget gunstige priser. Les mer

Fagskole Petroleumsfag

Modulbasert over 3 år. Ta skolen mens du er i jobb.