Kurs i Introduksjon til Petroleumsteknologi

 • Introduksjonskurs
  2 dg
  • Kr 8.500,-
  • Settes opp på forespørsel.
  • Inkl. kursdokumentasjon
  • Inkl. lunsj
  • En innføring i begreper, prosesser og utstyr som brukes i oljebransjen.
Lær deg begrepene, prosessene og bli klokere på alt utstyret som brukes i oljebransjen. 

Dette lærer du

    •Introduksjon til norsk kontinentalsokkel
    •Lisenser, operatørrollen og tilsynsmyndigheter
    •Petroleumsgeologi
    •Flyterigger, boreskip og Jack-up rigger
    •Boreprosessen
    •Boreslam
    •Casing & sementering
    •Plattformer og feltutbygging
    •Subsea feltutbygging
Kursinnholdet kan tilpasses som et bedriftsinternt opplæringsprogram med skreddersydd innhold og agenda om ønskelig.

Passer for

Kurset passer for personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boring og produksjon, uten nødvendigvis å ha teknisk utdannelse eller omfattende bakgrunn fra petroleumsnæringen. HR-, HMS- og QA-personell, økonomimedarbeidere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere, prosjektledere i leverandørbedrifter, kundeansvarlige i leverandørbedrifter, administrativt personell i oljeselskaper og bore- og brønnservice bedrifter, ingeniører innen andre grener enn petroleum.

Spør oss om tilbud

Kontakt oss for ytterligere informasjon om kurset eller tilbud om bedriftsinternt kurs. 
Telefon 51 69 27 00, fax 51 69 27 27 eller tvj@nortrain.no