• Driller
  IADC
  • 5 dager
  • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Vi utsteder sertifikatene. 

Trykkontroll sertifisering

IADC-sertifisering

Vi er første kursleverandør i Norge som er IADC-godkjent

Vi setter opp ekstra kurs på forespørsel

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Driller nivå er tilsvarende level 3, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.

Krav til forkunnskaper

Grunnleggende forkunnskap i boreteknologi iht. Retningslinje 024 – Kompetansekrav for bore- og brønnpersonell.

Et langt bedre treningsprogram

IADC (International Association of Drilling Contractors) er en internasjonal organisasjon for bore- og brønnservice selskaper, og ble opprinnelig startet opp i USA i 1940. Organisasjonen arbeider blant annet for å øke sikkerheten innenfor denne industrien.  IADC har laget et eget treningsprogram som heter WellSharp. Trykkontroll sertifiseringen er en del av WellSharp programmet. IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) Report 476 ligger til grunn for WellSharp programmet.

Iht Norsk olje&gass dok 024, er IADC-trykkontroll sertifisering likestilt med IWCF-trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnpersonell.

Beskrivelse

IADC er et internasjonalt opplærings- og sertifiseringsprogram for ledende borepersonell. Kandidatene må delta på hele opplæringsprogrammet i tillegg til testene.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Et IADC-trykkontroll kurs varer i 5 dager inklusive sertifiseringen.
Kurset avsluttes med en praktisk test på simulator, samt en teoretisk test på ca. 3.5 timer, som inkluderer oppgaver innen utstyr og innen Prinsipper & Prosedyrer.
Du må følge hele kurset og ha minst 75% rett på besvarelsene for å få utstedt et IADC-sertifikat.

DETTE KJENNETEGNER ET GODKJENT IADC-WELL SHARP KURS-/OG TESTSENTER

 • Godkjente trenings-/kurslokaler
 • Godkjente instruktører for teori og praksis
 • Godkjente testprogram
 • Godkjente trykkontroll simulatorer
 • Godkjent til å produsere sertifiserende IADC-tester
 • Godkjent arkiveringssystem, etc.