• Supervisor
  IADC
  • 5 dager
  • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Vi utsteder sertifikatene. 

Trykkontroll sertifisering

Trykkontroll IADC sertifisering/supervisor

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Supervisor nivå er tilsvarende level 4, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.

Et langt bedre treningsprogram

IADC (International Association of Drilling Contractors) er en internasjonal organisasjon for bore- og brønnservice selskaper, og ble opprinnelig startet opp i USA i 1940. Organisasjonen arbeider blant annet for å øke sikkerheten innenfor denne industrien.  IADC har laget et eget treningsprogram som heter WellSharp. Trykkontroll sertifiseringen er en del av WellSharp programmet. IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) Report 476 ligger til grunn for WellSharp programmet.
NORTRAIN var første kursleverandør i Norge som ble IADC-godkjent.
Iht Norsk olje&gass dok 024, er IADC-trykkontroll sertifisering likestilt med IWCF-trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnpersonell.

Beskrivelse

IADC er et internasjonalt opplærings- og sertifiseringsprogram for ledende borepersonell. Kandidatene må delta på hele opplæringsprogrammet i tillegg til testene.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Et IADC-trykkontroll kurs varer i 5 dager inklusive sertifiseringen.
Kurset avsluttes med en praktisk test på simulator, samt en teoretisk test på ca. 3.5 timer, som inkluderer oppgaver innen utstyr og innen Prinsipper & Prosedyrer.
Du må følge hele kurset og ha minst 75% rett på besvarelsene for å få utstedt et IADC-sertifikat.

DETTE KJENNETEGNER ET GODKJENT IADC-WELLSHARP KURS-/OG TESTSENTER

 • Godkjente trenings-/kurslokaler
 • Godkjente instruktører for teori og praksis
 • Godkjente testprogram
 • Godkjente trykkontroll simulatorer
 • Godkjent til å produsere sertifiserende IADC-tester
 • Godkjent arkiveringssystem, etc.