Trykkontroll sertifisering

  • Brønnservice Level 3 & 4
    IWCF
    • 4 dager
    • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

IWCF-sertifisering brønnservice

Internasjonalt sertifikat

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Krav til forkunnskaper
Det kreves at man innehar et trykkontrollsertifikat for Brønnservice på minimum Level 2 for å melde seg opp til Level 3 eksamen.
Og det kreves at man innehar et trykkontrollsertifikat for Brønnservice på minimum Level 3/Operatør fra før for å melde seg opp til Level 4 (Supervisor) eksamen.
Det gjør ingenting om sertifikatet er utgått på dato, men man må kunne dokumentere at man har bestått trykkontrolleksamen på nødvendig nivå tidligere.

Har du ikke Brønnservice trykkontrollsertifikat fra før ?
Det er mulig å søke om dispensasjon for Level 2 dersom man kan dokumentere at man har tilsvarende kompetanse. Kontakt oss, vi kan hjelpe deg.

Lenke til Norsk olje&gass dok 024

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

IWCF-sertifisering for Brønnservice består av totalt 5 teoritester: 3 forskjellige utstyrstester (Wireline, Coiled Tubing, Snubbing),  samt en test i Prinsipper & Prosedyrer (P&P) pluss en test i Komplettering.
Alle deltakere er pålagt P&P testen og Kompletteringstesten. I tillegg må man velge minst 1 av utstyrstestene (Wireline, Coiled Tubing, Snubbing). Man kan velge å ta 1, 2 eller alle 3 utstyrstestene.

Sertifiseringskurset går over 4 dager. Du må delta på alle kursdager. Vær oppmerksom på at dette er nye regler som gjelder for alle IWCF-testsentre. Fravær på mer enn 4 timer, vil resultere i at IWCF sertifiseringen ikke kan gjennomføres.