• Brønnservice Level 3 & 4
    IWCF
    • 4 dager
    • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

Trykkontroll sertifisering

IWCF-sertifisering brønnservice

Internasjonalt sertifikat

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Lenke til Norsk olje&gass dok 024

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

IWCF-sertifisering for Brønnservice består av totalt 5 teoritester:

Completion Equipment

Completion Operation

3 utstyrstester:

  • Wireline
  • Coiled tubing
  • Snubbing

Alle deltakere er pålagt Completion Equipment testen og Completion Operation testen. I tillegg må man velge minst 1 av utstyrstestene (Wireline, Coiled Tubing, Snubbing). Man kan velge å ta 1, 2 eller alle 3 utstyrstestene.

Sertifiseringskurset går over 4 dager. Du må delta på alle kursdager. Vær oppmerksom på at dette er nye regler som gjelder for alle IWCF-testsentre. Fravær på mer enn 4 timer, vil resultere i at IWCF sertifiseringen ikke kan gjennomføres.