• Brønnservice level 2
    IWCF
    • 4 dager
    • IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.

Trykkontroll sertifisering

Internasjonalt sertifikat

IWCF-sertifisering brønnservice Level 2

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC iht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Level 2 kurs før du er kvalifisert til å delta på Level 3. Videre må du bestå Level 3 før du kan gå videre på Level 4 kurs. Level 2 gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator».

Iht Norsk olje&gass dok 024, er IWCF-trykkontroll sertifisering likestilt med IADC-trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnpersonell.

Hvem skal ha hvilket nivå?

Level 2 gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator»
Level 3 gjelder for Operatør-stillinger.
Level 4 gjelder for Supervisor-stillinger.

Krav til forkunnskaper

Det er ikke krav til forkunnskaper for å delta på Level 2.
Hvis du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Level 2 kurs før du er kvalifisert til å delta på Level 3. Du må bestå Level 3 før du kan gå videre på Level 4 kurs.

Om kurset

Level 2 kurset er et 4-dagers kurs som avsluttes med teoretisk eksamen. En for Prinsipper & Prosedyrer (P&P), en for Komplettering, samt 3 forskjellige utstyrstester (Wireline, Coiled Tubing, Snubbing). Du kan velge å ta 1, 2 eller alle 3 utstyrstester, men P&P og Komplettering er pålagt for alle. Du må ha minimum 70% rett på alle prøvene for å bestå eksamen. Det er ikke krav til simulator trening eller simulator-test på dette kurset.

Sertifikatets gyldighet

IWCF level 2 sertifikat er gyldig i 5 år fra eksamensdato.
(Level 3 og 4 sertifikater er gyldig i 2 år).