• Boring introductory
    IADC
    • 5 dager
    • IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.

Trykkontroll sertifisering

Internasjonalt sertifikat

IADC trykkontroll-sertifisering boring Introductory
(Level 2)

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024.
Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.

Trykkontroll sertifisering – IADC-Boring introductory level 2

Ledige kursdatoer:

No posts could be found that matched the specified criteria.

Hvem skal ha hvilket nivå?

Introductory nivå (Level 2) gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.
Driller nivå (Level 3) gjelder for stillinger opp til og med Borer.
Supervisor nivå (Level 4) gjelder for stillinger fra og med Assisterende Boresjef og oppover.

Krav til forkunnskaper

Det er ikke krav til forkunnskaper for Introductory kurs (Level 2).

Om kurset

Introductory kurset er et 5-dagers kurs som avsluttes med en teoretisk eksamen. Du må oppnå minimum 70% rett for å bestå eksamen. Det er ikke krav til simulator trening eller simulator-test på dette kurset.

Sertifikatets gyldighet

IADC Introductory sertifikat er gyldig i 5 år fra eksamensdato.
(Driller og Supervisor sertifikater er gyldig i 2 år fra eksamensdato).