Trykkontroll sertifisering

  • Boring introductory
    IADC
    • 5 dager
    • IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.

Internasjonalt sertifikat

IADC trykkontroll-sertifisering boring Introductory
(Level 2)

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024.
Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.
Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Introductory kurs (Level 2) før du kan delta på trykkontrollkurs for Driller nivå (Level 3). Du må bestå Driller nivå før du kan gå videre på Supervisor nivå (Level 4).

Hvem skal ha hvilket nivå?

Introductory nivå (Level 2) gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.
Driller nivå (Level 3) gjelder for stillinger opp til og med Borer.
Supervisor nivå (Level 4) gjelder for stillinger fra og med Assisterende Boresjef og oppover.

Krav til forkunnskaper

Det er ikke krav til forkunnskaper for Introductory kurs (Level 2).
Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Introductory kurs (Level 2) før du kan delta på trykkontrollkurs for Driller nivå (Level 3). Du må bestå Driller nivå før du kan gå videre på Supervisor nivå (Level 4).

Om kurset

Introductory kurset er et 5-dagers kurs som avsluttes med en teoretisk eksamen. Du må oppnå minimum 70% rett for å bestå eksamen. Det er ikke krav til simulator trening eller simulator-test på dette kurset.

Sertifikatets gyldighet

IADC Introductory sertifikat er gyldig i 5 år fra eksamensdato.
(Driller og Supervisor sertifikater er gyldig i 2 år fra eksamensdato).

Unntak

Du har mulighet for å gå rett opp til en IADC Introductory (level 2) eksamen (Test Out Option), dersom du mener at du allerede besitter den nødvendige kompetansen. IADC tillater kun ett forsøk på «Test Out Option». Dersom du består eksamen vil det ikke bli utstedt sertifikat for dette nivået, men du er kvalifisert til å delta på Driller kurs nivå (Level 3).
Hvis du ikke består «Test Out Option» på første forsøk, må du delta på – og bestå – ordinært Introductory (level 2) kurs før du kan gå videre til neste nivå.

Kursdatoer

På grunn av liten etterspørsel har vi ikke satt opp åpne IADC Introductory kurs. Har dere behov, setter vi gjerne opp kurset på forespørsel.
Ta kontakt med oss hvis behovet melder seg, eller hvis du har spørsmål.