• Boring Level 2
    IWCF
    • 5 dager
    • IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell.

Trykkontroll sertifisering

Internasjonalt sertifikat

IWCF-sertifisering boring Level 2

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC iht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024.
Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Hvis du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Level 2 kurs før du er kvalifisert til å delta på Level 3. Videre må du bestå Level 3 før du kan gå videre på level 4 kurs. Level 2 gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.

Iht Norsk olje&gass dok 024, er IWCF-trykkontroll sertifisering likestilt med IADC-trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnpersonell.

Trykkontroll sertifisering – IWCF-Boring level 2

Ledige kursdatoer:

No posts could be found that matched the specified criteria.

Hvem skal ha hvilket nivå?

Level 2 gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.
Level 3 (Driller) gjelder for stillingsnivå Assisterende Borer og Borer.
Level 4 (Supervisor) gjelder for stillinger fra og med Assisterende Boresjef og oppover.

Krav til forkunnskaper

Det er ikke krav til forkunnskaper for å delta på Level 2.
Du må bestå Level 3 før du kan gå videre på Level 4 kurs.

Om kurset

Level 2 kurset er et 5-dagers kurs som avsluttes med to teoriprøver. En for Utstyr og en for Prinsipper & Prosedyrer. Du må oppnå minimum 75% rett på begge prøvene for å bestå eksamen. Det er ikke krav til simulator trening eller simulator-test på dette kurset.

Sertifikatets gyldighet

IWCF level 2 sertifikat er gyldig i 5 år fra eksamensdato.
(Level 3 og 4 sertifikater er gyldig i 2 år).

Unntak

Hvis du kan dokumentere at du allerede besitter nødvendig kompetanse på Level 2 nivå, er det mulig å søke om dispensasjon for dette nivået.
Har du relevant fagbrev (f.eks. boredekksarbeider), fullført boreteknisk fagskole eller lignende, kan du søke IWCF i Montrose om fritak fra Level 2. Det er i prinsippet kandidat og kandidatens arbeidsgiver som søker om fritak.

Vi vet hvilket skjema som skal benyttes, hvilke dokumenter som må legges ved søknaden, og hvor søknaden skal sendes. Kontakt oss, så hjelper vi deg med dispensasjonssøknaden.

Kursdatoer

På grunn av liten etterspørsel har vi ikke satt opp åpne IWCF Level 2 kurs. Vi kan likefullt sette opp kurs på forespørsel. Ta kontakt med oss hvis behovet melder seg, eller har spørsmål knyttet til noe av dette.