• FAGSKOLE
  1 år
  • 2 semester
  • Solid leder- og formannskompetanse for fagarbeidere. Gir grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling mot fremtidens offshoreindustri. Utdanningen gir deg den faglige tyngden som du vil trenge når du blir bindeleddet mellom din fagdisiplin og den operasjonelle ledelsen offshore.

Offshore arbeidsledelse

Offshore arbeidsledelse

 • FAGSKOLE
  1 år
  • 2 semester
  • Solid leder- og formannskompetanse for fagarbeidere. Gir grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling mot fremtidens offshoreindustri. Utdanningen gir deg den faglige tyngden som du vil trenge når du blir bindeleddet mellom din fagdisiplin og den operasjonelle ledelsen offshore.

Ny fagskoleutdanning for fagarbeidere med ledelsesansvar.

Utdanningen gir deg inngående kunnskap om sikkerhet, ledelse, organisasjoner, innovasjon, omstilling, regelverk, etc. Alt det som er nødvendig for å mestre utfordringene med å være arbeidsleder offshore. Dette er både viktig og nødvendig for deg som vil opp og frem. Også din arbeidsgiver vil få et fortrinn sammenlignet med konkurrerende selskap. Du kan faktisk bli den forskjellen som gjør at det nettopp er din bedrift som blir valgt fremfor konkurrentene når neste store kontrakt skal utdeles.

Utdanningen består av følgende fag:

 • Petroleumsteknologi og offshore team
 • Helse-, miljø-, sikkerhet-, og kvalitet
 • Petroleumsregelverk og arbeidsmiljø
 • Organisasjon og ledelse
 • Endringsledelse
 • Økonomistyring
 • Innovasjon
 • Vedlikeholdsstrategi
 • Hovedprosjekt

Ett års utdanning ved siden av jobben, så er du der.

Utdanningen går over ett år og er tilpasset offshorerotasjon. Det betyr at du i utdanningsperioden kan fortsette i jobben offshore, og ta studiet ved fagskolen i friperioden. I tillegg må du belage deg på egenstudie som du gjennomfører i friperiodene. Det er også svært viktig for deg at studiet er en offentlig godkjent utdanning (NOKUT). Studiet er eksklusivt og kvalifiserer for støtte og lån fra Lånekassen.

Målgruppe.

Stillas, overflatebehandling, isolasjon, forpleining, prosess/drift, logistikk og utility-personell, elektro, mekanisk, automasjon, instrumentteknikere, tilkomstteknikere, matroser, prosjekt og modifikasjonspersonell.

Snakk med vår studieveileder

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp. Vi har lang erfaring i bransjen og kan besvare deg på det aller meste rundt utdannelsen.

Oppstart høst 2023

Er du målrettet og rask med å sende inn din søknad, kan du bli en av de første med denne nye fagutdannelsen innen arbeidsledelse. Dette vil gi deg viktig og økt kompetanse som kan gi deg en positiv endring til å nå dine viktigste mål.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med
Støre Nordgård på telefon 51 69 27 00.
Velkommen til et nytt og spennende studium ved NORTRAIN Fagskole.

Ny fagskoleutdanning for fagarbeidere med ledelsesansvar

Nortrains fagskole
er NOKUT godkjent.
Les mer om NOKUT her

logo-onf

Nortrains fagskole
er også medlem i
Norske Fagskolestudenter.
Les mer her

Opptakskrav

Alternativ 1:

5 års relevant arbeidserfaring offshore innenfor fagområdene gitt i de formelle opptakskravene + norsk og engelsk på VG 2 nivå.

Alternativ 2:

3 års relevant landbasert arbeidserfaring med ansvar for, eller støttefunksjon for, offshore- operasjoner innenfor fagområdene gitt i de formelle opptakskravene + generell studie-kompetanse – grunnleggende offshore sikkerhet og beredskapsopplæring.

Alternativ 3:

 1. Bestått alle eksamener som inngår i VG 2 Brønnteknikk
 • BRT2001 Leting, boring og komplettering
 • BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold
 • BRT2003 HMS & Kvalitet
 • BRT2004 Tverrfaglig eksamen Brønnteknikk
 1. Dokumentert gjennomførte kurs som inngår i læremål for BRT2003 HMS & Kvalitet – i samsvar med gjeldende forutsetninger på norsk sokkel (Ref.: Aktivitets-forskriftenes paragraf 21 «kompetanse»):
 • Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring
 • Relevante krankurs og stroppekurs (stroppekurs, fallsikringskurs, riggerkurs og traverskranfører-kurs)
 1. To års relevant praktisk arbeidserfaring. (Avtjent vernepliktstjeneste kan inngå i arbeidserfaring og godskrives med antall tjenestemåneder)
 1. Bestått norsk, engelsk og matematikk 1P på VG2 nivå.

Formelle opptakskrav – ref. Alternativ 1.

For formelt opptak til fagskoleutdanningen kreves fullført og bestått videregående opplæring, det vil si på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), med et av følgende fagbrev:

 • Finmekaniker
 • Industriell overflatebehandler
 • Industrimekaniker
 • Industrimontør
 • Industrioppmåler
 • Industrirørlegger
 • Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner
 • NDT-kontrollør
 • Platearbeider
 • Sveiser
 • Fagbrev i kjemiprosess industri
 • Faglaborant
 • Bilmekaniker, Lette kjøretøy
 • Bilmekaniker, Tunge kjøretøy
 • Motormekaniker
 • Matros
 • Motormann
 • Vaskerioperatør
 • Logistikkoperatør
 • Kokk
 • Institusjonskokk
 • Stillasbygger
 • Blikkenslager
 • Industrimaler
 • Maler
 • Renholdsoperatør
 • Rørlegger
 • Automatiker
 • FU-operatør (Fjernstyrt undervannsoperatør)
 • Dataelektroniker
 • Telekommunikasjonsmontør
 • Elektriker
 • Energimontør
 • Flymotormekaniker
 • Bore- og vedlikeholdsoperatør
 • Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnoperatør, komplettering
 • Brønnoperatør, kveilerørsoperasjoner
 • Brønnoperatør, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnoperatør, sementering