Photo by: Equinor ASA / Tor Hammerstad

NORTRAIN er nå i full drift

Meld deg på våre trykkontroll kurs:
Vi setter opp flere IADC kurs ved behov-ta kontakt
IWCF Boring og IWCF Brønnservice-se kursoversikt
Ny klasse Boring og Brønn (VG2 Brønnteknikk) gis nå med nettstøttet undervisning
Se nye regler for dagpenger og utdanning under Covid 19 pandemien
NORTRAIN Fagskole har rullerende opptak-bli student nå!
VO-kurs og Regelverkskurs gjennomføres på nett via Teams

Smittevernstiltak

LÆR DEG OLJEBRANSJENS
VIKTIGSTE ORD OG UTTRYKK PÅ TO DAGER.

ET 2-DAGERS INTENSIVT KURS HOS NORTRAIN I TANGEN 10, RANDABERG. Kurset gir deg en helhetlig forståelse av de forskjellige hovedaktivitetene innen petroleums-industrien og gjør deg kjent med mange av de spesielle ord og uttrykk som brukes i næringen offshore. Kurset passer for landansatte innen oljeindustrien, så som HMS, HR, salg, innkjøp, logistikk, økonomi, etc.

Bygg kompetanse 
og vær klar når trenden snur

Det internasjonale energibyrået IEA venter at verden vil trenge olje- og gassproduksjon på 95% av dagens nivå i 2040, og fremdeles er det en gjennomsnittlig økning i det totale energiforbruket på 1 % årlig. Norge har store gjenværende ressurser, noe som gir grunnlag for petroleumsnæringen i mange tiår fremover. Dette vil fortsatt kreve store investeringer.

KURSOVERSIKT

Trykkontroll IADC sertifisering/ Supervisor

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Supervisor nivå er tilsvarende level 4, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.

Ledige kursdatoer:

 

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Driller nivå er tilsvarende level 3, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.

Ledige kursdatoer:

 

Trykkontroll IADC sertifisering Introductory Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.

No posts could be found that matched the specified criteria.

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Level 3 tilsvarer Driller nivå, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer. Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef. Kurset er felles, men level 3 og level 4 har forskjellig eksamen.

Ledige kursdatoer:

 

Trykkontroll IWCF sertifisering Boring Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl.

No posts could be found that matched the specified criteria.

 

Trykkontroll IWCF-sertifisering Brønnservice Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Ledige kursdatoer:

 

Trykkontroll IWCF sertifisering Brønnservice Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator»

 

Grunnkurs bore- og brønnteknikk

Våren 2021 setter vi også opp helgekurs

Kvalifiserer til stilling som hjelpearbeider offshore, deretter boredekksarbeider/tårnarbeider innen boring.

Kurssted: Stavanger

4 måneder, veil pris 80.000,-

Fagskole

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Velg mellom to undervisningsperioder og fire fordypningsområder. NORTRAIN Fagskole er en offentlig godkjent fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger.

Opptak 01.10 i Stavanger

Kurs i introduksjon til Petroleumsteknologi

Kurset passer for personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boring og produksjon, uten nødvendigvis å ha teknisk utdannelse eller omfattende bakgrunn fra petroleumsnæringen. HR-, HMS- og QA-personell, økonomimedarbeidere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere, prosjektledere i leverandørbedrifter, kundeansvarlige i leverandørbedrifter, administrativt personell i oljeselskaper og bore- og brønnservice bedrifter, ingeniører innen andre grener enn petroleum.

Kurssted: Stavanger

Settes opp på forespørsel.
Kursets varighet: 2 dager.

Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK

Kurset kan også gjennomføres på Microsoft Teams

Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger. Kurs settes opp på forespørsel.

Grunnkurs arbeidsmiljø for offshore (verneombud)

Kurset kan også gjennomføres på Microsoft Teams

Du blir bedre rustet til å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet. Eller for å si det på en annen måte:  Du blir en flinkere tillitsvalgt og arbeidsleder.

Kurssted: Stavanger
Ledige kursdatoer:

 

No posts could be found that matched the specified criteria.

Alle kurs inkluderer lunsj og kursmateriell
Kan også settes opp som internt selskapskurs til fast pris.

Regelverkskompetanse – kurs

Kurset kan også gjennomføres på Microsoft Teams

Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere på land og på installasjonene offshore.

Kurssted: Stavanger
Ledige kursdatoer:

Settes opp på forespørsel.  2 dager,  veil pris 6.000,-.
Kan også settes opp som  internt selskapskurs, til fast pris.

Spesialtilpassede kurs

I tillegg til de fast oppsatte kursene, kan NORTRAIN tilby et omfattende kursprogram innenfor de fleste områder knyttet til oljerelatert virksomhet. Slike kurs blir tilpasset på forespørsel. Har dere spesielle behov på arbeidsplassen din, så ta kontakt. Her er de kursene vi kjører akkurat nå.

Stuck Pipe Prevention

Kurset illustrerer omfanget av Bom Fast problemer, og gir en innføring i potensielle signaler til forskjellige Bom Fast situasjoner.

Settes opp på forespørsel.

Boring på dypt vann

Kurset gir en innføring i spesielle problemområder knyttet til boreoperasjoner på dypt vann.

Settes opp på forespørsel

Deep water drilling

The course provide a comprehensive study of how to deal with high pressure, high temperature kicks in oil/water based drilling fluids.

Available course dates:

Classes are set up on request. 2 days course.  Suggested retail price 9.000,- incl. lunch.

Hotellavtale

NORTRAIN har avtale med Scandic Forum Hotel Stavanger. Dette gir deg som kursdeltaker meget gunstige priser. Les mer