Grunnkurs i bore- og brønnteknikk

Neste kurs starter opp 19. august 2024 i Stavanger

Med dette kurset får du en komplett kurspakke i henhold til fagplan VG2 Brønnteknikk. Dette innebærer at du får med grunnleggende sikkerhetskurs og de andre myndighetspålagte kursene som er nødvendig for å jobbe offshore på borerigg. Kurspakken er et opptakskrav for NORTRAIN Fagskole.

Dette gjør kurspakken komplett

For at du skal slippe å shoppe de andre tilleggskursene du trenger for å komme deg offshore, har vi gjort det enkelt for deg. Du får dem her hos oss, som en del av pakken.  Grunnleggende sikkerhetskurs med Helivelt, Stroppekurs, Fallsikringskurs, Riggerkurs & Traverskranførerkurs . Alt du trenger for å begynne karrieren med en gang du er ferdig.

Interne eksamener

Eksamen 1. Leting, boring, komplettering
Eksamen 2. Produksjon, trykkontroll og brønnvedlikehold
Eksamen 3. HMS og kvalitet (Prosedyrer og praksis)
Eksamen 4. Avsluttende tverrfaglig eksamen
Alle elever hos NORTRAIN blir i tillegg oppfordret til å melde seg opp til de fire offentlige eksamener i faget Vg2 Brønnteknikk, www.privatistweb.no, noe som også er nødvendig for at du skal få stipend fra Lånekassen.
Disse eksamener avholdes kun to ganger pr. år i slutten av november og mai. Eksamenene heter BRT2007, BRT2008, BRT2009 og BRT2010.

Undervisningsopplegget

Før kurset starter med undervisning hos NORTRAIN, skal du gjennomføre en ukes selvstudie i geologi, boreteknologi og petroleumsrelatert matematikk/fysikk. Bøkene leveres ut ved skolestart, eller de kan hentes i forkant av kurset.
Undervisningsopplegget er forankret i fagplanene og lærebøkene, men preges også i stor grad av instruktørenes detaljkunnskap og deres erfaring fra arbeid offshore. På kurset er det krav til oppmøte, og eventuelt fravær kommer på vitnemålet.

Snakk med vår studieveileder

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp. Vi har lang erfaring i bransjen og kan besvare deg på det aller meste rundt utdannelsen.

Grunnkurs i bore- og brønnteknikk
Fordeler

Bare NORTRAIN gir deg så mye ekstra inkludert i kurspakken

• Alle nødvendige kurs i en og samme pakke
• Sammenhengende kurspakke i 4 måneder
• Alle lærebøker inkludert
• Digital læringsplattform med presentasjoner til de ulike fagene
• Dyktige instruktører med praktisk erfaring og oppfølging etter kursevalueringer
• Studieveiledning
• CV-kurs
• Gratis kaffe
• Behjelpelig med liste over utleiehybler

Oppstartspakke

Våre kurskandidater vil også få en fysisk oppstartspakke. En boks med praktisk info om NORTRAIN og Stavanger.

Viktige krav til helse

VIKTIGE KRAV TIL HELSE

Du må ha Offshore helsesertifikat for å få jobb offshore. Dersom du ikke har slikt sertifikat bør du kontakte din lege og få ordnet det slik at du er sikker på at du er helsemessig skikket til å arbeide offshore. Dette er ikke nødvendig for å få gå på kurset, men du får ikke arbeid offshore dersom du ikke har gyldig helsesertifikat. En slik helseattest er normalt gyldig i 2 år.

For videre informasjon om helsekravene og tilgang på skjemaer gå til http://fylkesmannen.no/offshore

Totale kurskostnader

De totale kurskostnader

NORTRAIN B&B Grunnleggende kurs i Bore- og Brønnteknikk, etter Vg2 fagplan og inkludert Grunnleggende sikkerhetskurs med Helivelt, Stroppe-, fallsikrings- og riggerkurs, samt Traverskran G4 kurs og VHF- kurs koster kr 80.000,- Kursprisen inkluderer kursmateriell og kursdokumentasjon. Det gis et avtalt fradrag dersom du har kursbevis for noen av tilleggskursene fra før.
Støtteordninger

Kjekt å vite om støtteordninger

Grunnkurset etter Vg2 fagplan hos NORTRAIN er godkjent for støtte av Lånekassen og det kan søkes om studielån og stipend/skolepenger elektronisk på www.lanekassen.no når kursplass er bekreftet av NORTRAIN. Deler av studielånet kan søkes omgjort til stipend ved bestått de fire offentlige eksamener etter endt kurs.
Opptakskrav

Opptakskrav

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk er et introduksjonskurs for de som ønsker å søke jobb offshore innen; boring, brønnservice, produksjon eller havbunnsinstallasjoner, eller ønsker å ta spranget fra andre typer jobber offshore. Kursopplegget er beregnet for voksne elever med en videregående utdannelse og noen års praktisk orientert yrkeserfaring.

For å søke om opptak på Grunnleggende kurs i Bore- og Brønnteknikk, må minimum ha bestått allmennfagene engelsk og norsk som tilsvarer VK1/ Vg2 for yrkesfag. For faget Matematikk må du ha gjennomført matematikk utover undervisningen på Grunnkurs i videregående. Det betyr at du i matematikk må ha minimum matematikk kurs tilsvarende 1P (5 t/u) fra videregående skole.

Søkere med for eksempel matematikk 1P-y (3 t/u) må kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse i matematikk for å bli tilbudt kursplass. Dette kan du gjøre ved å ta NORTRAINs opptaksprøve eller forkurs i matematikk. Du kan også melde deg opp til offentlig privatisteksamen i matematikk

Det gir økt kompetanse å supplere B&B-kurset med Fagskoleutdanning mens du er i fullt arbeid. Det finnes også landbaserte jobber innen oljeindustrien der du  har stor nytte av å ha gjennomført og bestått B&B kurset.

Info til utenlandske elever

Info til utenlandske elever

D-nummer: For svensker (og andre nasjonaliteter) trenger man et D-nummer for å kunne melde seg opp til de offentlige eksamener. D-nummer er et midlertidig personnummer. Det finnes eksempelvis to måter å skaffe D-nummer på.

En måte er å kontakte en norsk bank (ved personlig oppmøte) med gyldig legitimasjon (fortrinnsvis pass) og åpner en konto i norsk bank. Banken rekvirerer da D-nummer for deg. En annen måte er at du har dokumentasjon på et arbeidsforhold i Norge. Da kan du søke Skatteetaten om å rekvirere D-nummer til deg.

D-nummer bør skaffes i god tid før de offentlige eksamener. Det tar ca. tre uker fra D-nummer er rekvirert til du kan regne med å få det.

Offentlige eksamener: 10.6.13 kom det en ny revisjon av retningslinje 024 (Norsk olje og gass retningslinje 024). Dette resulterte i noen endringer i kompetansekrav til stillingen «Operatør» offshore. NORTRAIN oppfordrer derfor alle elever til å melde seg opp til de fire offentlige eksamener i Vg2 Brønnteknikk etter endt kurs. Mer informasjon vil bli gitt i løpet av kurset. Les siste revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 024 – rev. 10.06.13 på www.norskoljeoggass.no

Å søke jobb før man har tatt de offentlige eksamene er ingen hindring, det er ganske vanlig i bransjen. Dette gjelder for alle som tar B&B Vg2. Du vil kunne søke NORTRAIN fagskole før offentlige eksamener er tatt – du vil da kunne bli tatt opp under forutsetning av at du består de offentlige eksamenene i løpet av første semester.

Nortain eksamen gjør at du får vitnemålet fra oss. For å jobbe som hjelpearbeider, som de fleste begynner som, er det ikke krav til offentlig eksamen, men når man skal videre som boredekksarbeider er det krav til tverrfaglig eksamen fra det offentlige. Men som sagt, det er ikke problem å begynne offshore før denne eksamenen er gjennomført.

Fagbrev: Fagbrev kan virke litt forvirrende for dere fra Sverige (eventuelt andre land). La meg forklare kort normalveien fram mot et fagbrev her i Norge. I Norge velger elevene som ønsker en fagutdanning først 2 år ved en skole med yrkesfaglig studieretning. Deretter går de ut i en bedrift og har en læretid på 2 år. Deretter kan de dokumentere sin fagkompetanse ved å gjennomføre en fagprøve som består av en teoretisk og en praktisk prøve. Hvis lærlingen består dette så vil vedkommende få et fagbrev som viser at vedkommende har ferdigheter, holdninger og kunnskaper som er tilstrekkelig til at de er skikket som fagarbeidere innen det aktuelle faget.