Fagskole

Gjennom vår egen fagskole og et omfattende kursprogram er vi det selvskrevne valget
for alle som drømmer om en karriere offshore.

Hovedaktivitetene er Grunnleggende kurs i Bore- og Brønnteknikk, Trykkontrollsertifisering for borepersonell,
samt modulbasert Fagskole – Linje for Petroleumsteknologi.