• Boring Level 3 & 4
    IWCF
    • 5 dager
    • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

Trykkontrollsertifisering

IWCF-sertifisering boring

Internasjonalt sertifikat

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Driller nivå, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.
Kurset er felles, men level 3 og level 4 har forskjellig eksamen.

Iht Norsk olje&gass dok 024, er IWCF-trykkontroll sertifisering likestilt med IADC-trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnpersonell.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Boring
IWCF-sertifisering for ledende borepersonell består av to teoretiske tester. En test i Trykkontroll Utstyr og en i Prinsipper & Prosedyrer – totalt opp til 3.5 timer. I tillegg må du bestå en praktisk test på en godkjent trykkontroll simulator.
Du er krav til deltakelse på hele kurset og du må ha minst 75% rett på besvarelsene for å få utstedt et IWCF sertifikat.

NORTRAIN er godkjent for kurs i Level 2, 3 og 4 både for Boring og Brønnservice.
Nivå 2 tilsvarer tidligere Introductory-level.
Nivå 3 tilsvarer tidligere Driller nivå, og nivå 4 tilsvarer tidligere Supervisor nivå.