Trykkontroll- sertifisering
for IWCF og IADC

Nortrain er svært opptatt av å tilrettelegge opplæringen på best mulig måte hvor IWCF-Eksamen gjennomføres på store, oversiktelige PC skjermer.

IWCF og IADC kurssammenligning:
Kurs: IWCF IADC
5 dager Ja Ja
4 dager teori i klasserom Ja Ja
Instruktør i klasserom 4 dager Ja Ja
Ekstra instruktør på sim./ sim. på kveld Ja Ja
Timer på simulator Totalt 3 – 4 timer Totalt ca. 1 dag
Avsluttende teoritest På PC med store skjermer I klasserom på papir. (Utstyr og P&P er slått sammen)
Faglig test-kvalitet IWCF ansvar IADC og NORTRAIN ansvar
Språklig test kvalitet IWCF ansvar NORTRAIN ansvar
Retting av teoritest Automatisk på nett Umiddelbart av instruktør
Testresultat Nettbasert tilbakemelding med kodereferanser IADC godkjenner kandidat straks sammen med instruktør
Re-sit muligheter Innen 3 måneder Innen 45 dager
Strykprosent Økende strykprosent siste 2 år. Spesielt på IWCF Utstyrs tester (dårlig språk) Ingen merkbare endringer i strykprosent de 2 siste årene
Sjekk ledige datoer og velg kurs:

Trykkontroll IADC sertifisering/ Supervisor

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Supervisor nivå er tilsvarende level 4, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef.

Ledige kursdatoer:

 

Kurs kan settes opp i Bergen dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere fra dette distriktet. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen.

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

IADC er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Houston, og er likestilt med IWCF ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Driller nivå er tilsvarende level 3, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer.

Ledige kursdatoer:

 

Kurs kan settes opp i Bergen dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere fra dette distriktet. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen.

Trykkontroll IADC sertifisering Introductory Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå. Det kan være stillinger som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl. Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Introductory kurs (Level 2) før du kan delta på trykkontrollkurs for Driller nivå (Level 3).

No posts could be found that matched the specified criteria.

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

IWCF er et internasjonalt sertifiseringsorgan, med hovedkontor i Montrose i UK, og er likestilt med IADC ihht Norsk Olje & Gass Retningslinje 024. Trykkontrollsertifikat er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Level 3 tilsvarer Driller nivå, og gjelder stillinger som Borer og Assisterende Borer. Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder stillinger som Boreleder, Assisterende Boreleder, Boreoperasjonsleder, Boresjef, Assisterende Boresjef. Kurset er felles, men level 3 og level 4 har forskjellig eksamen.

Ledige kursdatoer:

 

Vi kan sette opp kurs i Bergen og Trondheim dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen eller Trondheim.

Trykkontroll IWCF sertifisering Boring Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som Boredekksarbeider, Tårnarbeider, Subsea ingeniør m.fl. Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Level 2 kurs før du er kvalifisert til å delta på Level 3.

No posts could be found that matched the specified criteria.

 

Vi kan sette opp kurs i Bergen og Trondheim dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen eller Trondheim

Trykkontroll IWCF-sertifisering Brønnservice Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikat for Brønnservice (Well Intervention) er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.
Level 3 tilsvarer Operatør nivå, og gjelder personell som leder deler av brønnoperasjoner/ intervensjoner inkludert bruk av eget trykkontrollutstyr.
Level 4 tilsvarer Supervisor nivå, og gjelder Supervisor stillinger innen brønnoperasjoner/ intervensjoner hos operatørselskap og boreentrepenør/ brønnservice selskap.

Ledige kursdatoer:

 

Vi kan sette opp kurs i Bergen og Trondheim dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen eller Trondheim

Trykkontroll IWCF sertifisering Brønnservice Level 2

Gjelder for personell som er involvert i bore- og brønnoperasjonslaget på ikke-ledende nivå, eksempelvis som «Assistant Operator» Dersom du ikke har tatt trykkontrollsertifikat før, kreves det at du består Level 2 kurs før du er kvalifisert til å delta på Level 3.

 

Vi kan sette opp kurs i Bergen og Trondheim dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs i Bergen eller Trondheim.