Større kompetansekrav offshore

Som Norges største senter innenfor offshoreutdanning møter vi de økende kompetansekravene med utvidet kursprogram. Et grundigere og mer omfattende kurstilbud finner du ikke noen andre steder, enten du er i startgropen av din karriere eller søker videreutdanning. Vårt viktigste utdanningstilbud er den NOKUT godkjente fagskolen som gir deg kunnskap, ferdighet og kompetanse til å gå hele veien til boresjef. Les mer om vår fagskole her

Fullføre påbegynt teknisk Fagskole ?

Nå tilbyr NORTAIN
Trykkontrollkurs
også i Bergen

NORTRAIN WELL CONTROL MANUAL

FOR IWCF WELL INTERVENTION/BRØNNSERVICE (In english only)

LÆR DEG OLJEBRANSJENS
VIKTIGSTE ORD OG UTTRYKK PÅ TO DAGER.

ET 2-DAGERS INTENSIVT KURS HOS NORTRAIN I TANGEN 10, RANDABERG. Kurset gir deg en helhetlig forståelse av de forskjellige hovedaktivitetene innen petroleums-industrien og gjør deg kjent med mange av de spesielle ord og uttrykk som brukes i næringen offshore. Kurset passer for landansatte innen oljeindustrien, så som HMS, HR, salg, innkjøp, logistikk, økonomi, etc.

Bygg kompetanse
og vær klar når trenden snur

Det internasjonale energibyrået IEA venter at verden vil trenge olje- og gassproduksjon på 95% av dagens nivå i 2040, og fremdeles er det en gjennomsnittlig økning i det totale energiforbruket på 1 % årlig. Norge har store gjenværende ressurser, noe som gir grunnlag for petroleumsnæringen i mange tiår fremover. Dette vil fortsatt kreve store investeringer.

KURSOVERSIKT

Trykkontroll IADC sertifisering/ Supervisor

Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Vi utsteder sertifikatene.

Ledige kursdatoer:

 • Uke 23: 06.06. – 10.06.2016 – Stavanger
 • Uke 37: 12.09. – 16.09.2016 – Stavanger
 • Uke 40: 03.10. – 07.10.2016 – Bergen *
 • Uke 45: 07.11. – 11.11.2016 – Stavanger
 • Uke 47: 21.11. – 25.11.2016 – Bergen *
 • Uke 49: 05.12. – 09.12.2016 – Stavanger

 

Kurs merket med * = Kurset kan settes opp i Bergen dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere fra dette distriktet.

Trykkontroll IADC sertifisering/Driller

Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år. Vi utsteder sertifikatene.

Ledige kursdatoer:

 • Uke 37: 12.09 – 16.09.2016 – Stavanger
 • Uke 23: 06.06 – 10.06.2016 – Stavanger
 • Uke 40: 03.10 – 07.10.2016 – Bergen *
 • Uke 45: 07.11 – 11.11.2016 – Stavanger
 • Uke 47: 21.11 – 25.11.2016 – Bergen *
 • Uke 49: 05.12 – 09.12.2016 – Stavanger

 

Kurs merket med * = Kurset kan settes opp i Bergen dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere fra dette distriktet.

Trykkontroll IWCF-sertifisering Boring Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

Ledige kursdatoer:

 • Uke 22: 30.05 – 03.06.2016 – Bergen
 • Uke 24: 13.06 – 17.06.2016 – Stavanger
 • Uke 34: 22.08 – 26.08.2016 – Stavanger
 • Uke 36: 05.09 – 09.09.2016 – Bergen
 • Uke 38: 19.09 – 23.09.2016 – Stavanger
 • Uke 39: 26.09 – 30.09.2016 – Bergen
 • Uke 42: 17.10 – 21.10.2016 – Stavanger
 • Uke 43: 24.10 – 28.10.2016 – Bergen
 • Uke 44: 31.10 – 04.11.2016 – Stavanger
 • Uke 46: 14.11 – 18.11.2016 – Bergen
 • Uke 48: 28.11 – 02.12.2016 – Stavanger
 • Uke 50: 12.12 – 16.12.2016 – Stavanger

Trykkontroll IWCF-sertifisering Brønnservice Level 3 & 4

Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

Ledige kursdatoer:

 • Uke 25: 21.06 – 24.06.2016 (tirsdag – fredag)- Stavanger
 • Uke 33: 15.08 – 18.08.2016 – Stavanger
 • Uke 36: 06.09 – 09.09.2016 (tirsdag – fredag) – Bergen *
 • Uke 37: 12.09 – 15.09.2016 – Stavanger
 • Uke 43: 24.10 – 27.10.2016 – Bergen *
 • Uke 48: 28.11 – 01.12.2016 – Stavanger

 

Kurs merket med * = Kurset kan settes opp i Bergen dersom det blir påmeldt tilstrekkelig antall deltakere fra dette distriktet.

Grunnkurs bore- og brønnteknikk

Kvalifiserer til stilling som hjelpearbeider offshore, deretter boredekksarbeider/tårnarbeider innen boring.

Kurssted: Stavanger
Ledige kursdatoer:

12.09.2016, 4 måneder, veil pris 80.000,-

Fagskole

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Velg mellom to undervisningsperioder og fire fordypningsområder. NORTRAIN Fagskole er en offentlig godkjent fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger.

Kurssted: Stavanger
Løpende opptak:

Kurs i introduksjon til Petroleumsteknologi

Kurset passer for personell som i sitt arbeid har bruk for grunnleggende kunnskaper om boring og produksjon, uten nødvendigvis å ha teknisk utdannelse eller omfattende bakgrunn fra petroleumsnæringen. HR-, HMS- og QA-personell, økonomimedarbeidere, innkjøpere, logistikkmedarbeidere, prosjektledere i leverandørbedrifter, kundeansvarlige i leverandørbedrifter, administrativt personell i oljeselskaper og bore- og brønnservice bedrifter, ingeniører innen andre grener enn petroleum.

Kurssted: Stavanger

Settes opp på forespørsel.
Kursets varighet: 2 dager.

Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK

Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger. Kurs settes opp på forespørsel.

Grunnkurs arbeidsmiljø for offshore (verneombud)

Du blir bedre rustet til å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet. Eller for å si det på en annen måte:  Du blir en flinkere tillitsvalgt og arbeidsleder.

Kurssted: Thon hotell, Sandnes
Ledige kursdatoer:

2016

 • Uke 23: 06.06 – 09.06.2016 – (Engelsk)
 • Uke 36: 05.09 – 08.09.2016 – (Engelsk)
 • Uke 42: 17.10 – 20.10.2016 – (Norsk)
 • Uke 47: 21.11 – 24.11.2016 – (Norsk)
 • Uke 50: 12.12 – 15.12.2016 – (Engelsk)

 

Alle kurs inkluderer lunsj og kursmateriell
Kan også settes opp som internt selskapskurs til fast pris.

Regelverkskompetanse – kurs

Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere på land og på installasjonene offshore.

Kurssted: Stavanger
Ledige kursdatoer:

Settes opp på forespørsel.  2 dager,  veil pris 6.000,-.
Kan også settes opp som  internt selskapskurs, til fast pris.

Spesialtilpassede kurs

I tillegg til de fast oppsatte kursene, kan NORTRAIN tilby et omfattende kursprogram innenfor de fleste områder knyttet til oljerelatert virksomhet. Slike kurs blir tilpasset på forespørsel. Har dere spesielle behov på arbeidsplassen din, så ta kontakt. Her er de kursene vi kjører akkurat nå.

Stuck Pipe Prevention

Kurset illustrerer omfanget av Bom Fast problemer, og gir en innføring i potensielle signaler til forskjellige Bom Fast situasjoner.

Kurssted: Stavanger
Ledige kursdatoer:

Settes opp på forespørsel.

Boring på dypt vann

Kurset gir en innføring i spesielle problemområder knyttet til boreoperasjoner på dypt vann.

Settes opp på forespørsel

Boring på dypt vann

The course provide a comprehensive study of how to deal with high pressure, high temperature kicks in oil/water based drilling fluids.

Available course dates:

Classes are set up on request. 2 days course.  Suggested retail price 9.000,- incl. lunch.

Disse kursene kjøres også på engelsk ved behov.

Nortrain trykkontroll manual (boring)

Last ned NORTRAIN TRYKKONTROLL MANUAL 
Manualen er på norsk og krever brukernavn og passord.

1. Kursmanual
2. Øvingsoppgaver
3. Fasit til oppgaver

Well control manual (well intervention)

Download WELL INTERVENTION WELL CONTROL MANUAL
The manual is in English language, and you need username and password to download.

Hotellavtale

NORTRAIN har avtale med Scandic Forum Hotel Stavanger. Dette gir deg som kursdeltaker meget gunstige priser. Les mer