Søkere uten de foretrukne fagbrevene jfr. Norsk Olje og Gass retningslinje 024, vil få større utfordringer med å få stilling offshore. Det betyr at søkere med fagbrev fra mekaniske fag, elektrofag, kjemi og prosessfag foretrekkes av industrien. Søkere med fagbrev innen tømrerfaget er også aktuelle. Har søker minst 5 års relevant yrkespraksis fra tilsvarende praktiske yrker kan det veie opp for manglende fagbrev.

Søkere bør være minimum 20 år, og ikke eldre enn ca. 35 år.
Søkere eldre enn 35 år vil ha større utfordringer med å få jobb, men kan med relevant fagbakgrunn kompensere for alder. Med maritim yrkesbakgrunn og styrmann/offisersutdanning kan en være attraktiv i andre jobber offshore.

For å bli kvalifisert til jobb innen boring og brønnservice offshore må du nå ta Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk etter full Vg2 fagplan (477 timer), inklusive Grunnleggende Sikkerhetskurs med helivelt, Traverskran kurs, VHF kurs og Stroppe-Fallsikring-Riggerkurs.
Deretter må du avlegge 4 offentlige sentralgitte eksamener etter Vg2 fagplan under Kunnskapsløftet.

Disse heter:
eksamen BRT2001 Leting, boring og komplettering eksamen BRT2002 Produksjon og brønnvedlikehold eksamen BRT2003 HMS og kvalitet eksamen BRT2004 Tverrfaglig eksamen.

Oppmelding til de sentralgitte eksamenene må du gjøre som privatist på www.Privatistweb.no. Når du har bestått de sentralgitte eksamenene kan du få omgjort deler av eventuelt studielån til stipend, og du kan velge å gå som lærling dersom du er under 22 år og finner deg en lærebedrift. For mer informasjon vedrørende lærlingeordning se www.oof.no. De sentralgitte eksamenene gir grunnlag for å gå opp til fagprøve og ta fagbrev når du har opparbeidet tilstrekkelig arbeidserfaring i bore- og brønnservice yrker, etter 3 – 5 års erfaring.

For å øke sjansene for å få jobb kan du ta G20 kurs (hydraulisk kran på boredekk), Truckfører kurs (10 tonn).
Du kan også vurdere å ta beredskapskurs, så som Helivakt HLO, Brannlags kurs, o.l.

I tillegg til kurs/utdannelse er det en stor fordel å ha et par års håndfast praktisk erfaring, så som elektriker, mekaniker, fisker/matros/motormann, bonde, skogsarbeider, prosessoperatør o.l. fortrinnsvis med fagbrev, ref. www.norskoljeoggass.no retningslinje 024, revisjon 3.
Mange av de såkalte Grunnkursene som tilbys er ikke helt i samsvar med Vg2 fagplan så kikk nøye på innholdet i kurset før du velger kurssted.

Hvis du vil ha jobb innenfor bore og brønnteknikk (borearbeider) offshore, er vårt grunnleggende kurs i bore og brønnteknikk en god begynnelse. Dette gir deg de kurser og kvalifikasjoner du trenger for å kunne søke jobb offshore.
Skolene og kurssentrene ansetter jo ikke, så vurdering av markedet og egne kvalifikasjoner og ferdigheter er viktig før en satser på en ny karriere offshore. Arbeidsmarkedet ser greit ut fremover med en del nye rigger på vei inn. Likevel er det vanskelig å gi noe eksakt svar om jobbmuligheten for hver enkelt elev. Skole- og kurspapirer vil gjøre deg kvalifisert til å kunne søke stillinger offshore og bli innkalt til jobbintervju hos interesserte arbeidsgivere. Når man kommer så langt som til et jobbintervju er det mye annet som kommer inn i bildet, så som generell personlig fremtreden, omgjengelighet, selvstendighet, hvordan man klarer å uttrykke sin motivasjon, svare på spørsmål om innholdet i sin yrkesbakgrunn etc. etc. Man må også tenke på at det muligens er en del andre som konkurrerer om samme stillinger.

Dersom man er interessert i en videre karriere offshore (lederstillinger) så må man vurdere å ta Fagskolen, linje for Petroleumsteknologi. Den er det nå mulig å ta innimellom full jobb offshore slik at man ikke taper inntekt.