Smittevernstiltak til alle våre kunder og elever

NORTRAIN BER ALLE KURSDELTAGERE TA HENSYN TIL REGLENE OG FORHOLDE SEG TIL DENNE INFORMASJONEN.

VIKTIG:
Hvis du har symptomer på Covid 19 smitte,
– så må du snarest melde deg av kurset,
– ingen personer med symptomer på Covid 19 smitte har adgang til lokalene.

Informsjon tilgjengelig i lokalene:

Informasjon fra myndighetene er hengt opp i alle fellesrom,
– klasserom, ved toaletter, kaffe/vannautomater og kantine.

Viktig generell informasjon:
Husk og holde minimumsavtanden til andre personer, og vask hendene grundig etter man har vært på toalett, i fellesområder, etc.

Klasserom:
NORTRAIN har store klasserom, og det sitter kun en kursdeltager ved hver elevpult, – og elevpultene står med en meter mellomrom.
Alternativt sitter man bare på annenhver elevpult, – ingen kursdeltager har anledning til å flytte på de stolene som er satt ut til kursdeltagerene, – slik at de kommer nærmere andre kursdeltagere.

Kantine:
Det sitter bare 2 personer ved hvert bord i kantinen. All mat til kursdeltagere er pakket porsjonsvis.
Det er også ferdig pakket asjett med mat til den enkelte kursdeltager.
Det er ikke satt frem snacks i løs vekt etc., – men bare innpakket slik som twist, etc.

Hygiene / rengjøring:
Rengjøring hver dag av kantinebord, toaletter, dørhåndtak, trappehåndtak,. etc.

Antibac/desinfeksjonsmiddel:
Det står flasker med Antibac i alle klasserom, fellesrom, kantine, ved kaffe- og vannautomater. Det er også montert dispensere med Antibac på veggen ved inngangen til kantinen.

NB:
Nye tiltak kan komme fra myndighetene, – slik at ovennevnte informasjon kan bli endret på kort varsel.