Myndighetspålagte tilleggskurs

* Grunnleggende sikkerhetskurs m/Helivelt (4 dager kr 14.000,-)
* Stroppekurs (4 dager. Kr 6.000,-)
* Fallsikringskurs (2 dager. Kr 5.000,-)
* Riggerkurs (3 dager. Kr 7.000,-)
* Traverskranførerkurs (3 dager. Kr 5.500,-)
* VHF-kurs (2 dager. Kr 5.000,-)

Truck (3 dager. Kr 6.000,-. Ikke et absolutt krav)
G-20 (3 dager. Kr. 6.000,-. Ikke et absolutt krav)

* Disse kursene er en del av VG2 Brønnteknikk fagplan. Du kan få hele pakken av NORTRAIN for kr 39.500,-.
Vi anbefaler også at du tar G-20 kurset, – da får du den inkludert for Kr 44.500,-. Uten ovennevnte kurs er det nærmest
umulig å få jobb på en borerigg i Nordsjøen. NORTRAIN har den klart billigste totalpakken av alle konkurrerende kurstilbydere.