Skaffer du to nye studenter til oss,
blir det Ipad på deg. Og sånn er det.

De som verver 2 betalende deltagere til enten grunnkurset eller fagskoleutdanningen får en Ipad. Forutsetter at ververen allerede er deltager på et utdanningstilbud hos NORTRAIN og at NORTRAIN verveskjema under må være fylt ut.

ipad