Trykkontroll sertifisering

  • Brønnservice Level 3 & 4
    IWCF
    • 4 dager
    • Trykkontrollsertifikatet er et myndighetspålagt sertifikat for ledende bore- og brønnpersonell. Det skal fornyes annen hvert år.

IWCF-sertifisering brønnservice

Internasjonalt sertifikat

IWCF er en internasjonalt godkjent trykkontroll sertifisering av ledende bore- og brønnservicepersonell.  Iht. Norsk olje og gass anbefalte retningslinje 024, er IWCF-sertifisering og IADC-sertifisering nå likestilt med hensyn til trykkontrollsertifisering av ledende bore- og brønnpersonell i Norge. 

IWCF (International Well Control Forum) er en internasjonal sammenslutning som jobber med lik kompetanse/kvalitet/nivå på trykkontrollsertifisering av ledende bore- og brønnpersonell i hele verden. IWCF startet opprinnelig som en europeisk sammenslutning, og het den gang EWCF.

IWCF-sertifisering boring- og brønnservice

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Brønnservice IWCF-sertifisering for ledende brønnpersonell består av totalt 5 teoritester: 3 forskjellige utstyrstester (Wireline, Coiled Tubing, Snubbing),  samt en test i Prinsipper & Prosedyrer pluss en test i komplettering.

Sertifiseringskurset går over 4 dager. Du må delta på alle kursdager. Vær oppmerksom på at dette er nye regler som gjelder for alle IWCF-testsentre. Fravær på mer enn 4 timer, vil resultere i at IWCF sertifiseringen ikke kan gjennomføres.