– Nå vi bli ferdige med å snakke NED norsk oljeindustri, sier daglig leder Jens Olav Flobak i NORTRAIN, som er landets største private utdanningssenter for petroleumsfag. – Slik vi fremstiller bransjen nå, er vi i ferd med å miste neste generasjon oljearbeidere. Det har vi ikke råd til.

OPP MED HUMØRET ALLE UNGE SOM VIL SATSE PÅ OLJENÆRINGEN.

Bygg kompetanse og vær klar når trenden snur.

Stavanger. 02. Juni 2015

Oljeprisfall, kostnadskutt, permitteringer, oppsigelser og svikt i investeringene. På et drøyt år har vi klart å snakke ned landets viktigste næring til å bli en bransje i fritt fall og med dystre fremtidsutsikter.  Og vi holder trykket oppe, må vite. Selv i de politiske korridorene knirker det av mismot. «Oljenæringen vil ikke lenger være en motor for vekst, og ny næring må overta», er meldingene derfra.

Det er klart at vi blir påvirket av slikt. De unge bakker ut og har mistet troen på at oljebransjen er noe å satse på. Søknadsmassen til de tekniske fagene har allerede stupt på alle nivå. Om fire år vil antallet ferdig utdannende petroleumsingeniører være halvert. Rekrutteringen svikter, og den eldre garde tar sluttpakker og forsvinner over i andre bransjer med sin dyrebare kompetanse.

  • Norge kommer til å produsere olje i minst 50 år til. Derfor er dette en farlig utvikling, advarer Flobak.
  • Jeg skjønner at de unge skremmes vekk fra oljenæringen, for påvirkningen er sterk. Men dette har vi vært ute for før, – første gang allerede på midten av 80 tallet, og senest i 2008 – 2011. Oljeprisen svinger, det har den alltid gjort. Det dramatiske bildet som tegnes nå, skyldes ikke minst de ekstraordinære tiltakene for å få ned kostnadene. At det tilfeldigvis skulle falle sammen med et voldsomt prisfall i oljen, gjorde ikke situasjonen et hakk bedre. Og prisfallet, det er politisk styrt.

Når vi nå kvitter oss med en hel generasjon oljearbeidere, forsvinner også veldig mye av kompetansen og mangfoldet. Denne gangen kan de negative resultatene for bransjen bli mer alvorlig enn ved tidligere nedgangstider. Det vil ta svært lang tid å bygge opp kompetansen hos nytt personell.

OPP MED HUMØRET ALLE UNGE SOM VIL SATSE PÅ OLJENÆRINGEN.

Det internasjonale energibyrået IEA venter at verden vil trenge olje- og gassproduksjon på 95% av dagens nivå i 2040, og fremdeles er det en gjennomsnittlig økning i det totale energiforbruket på

1 % årlig. Norge har store gjenværende ressurser, noe som gir grunnlag for petroleumsnæringen i mange tiår fremover. Dette vil fortsatt kreve store investeringer.

  • Vi må holde på det langsiktige perspektivet, sier Flobak.
  • Nye felt, som for eksempel Johan Sverdrup, skal drives i flere tiår fremover.  Utbyggingen alene er en investering på mer enn 100 milliarder, og i driftsfasen vil det tilfalle underleverandørene betydelige tjenesteoppdrag i 50 år fremover. Forøvrig er det planlagt en rekke andre store investeringer i Nordsjøen.  Nye rigger er allerede på vei til Norge, og selv om riggeierne har kunnet velge og vrake blant borepersonell med erfaring fra andre selskaper, må de nå også begynne å ansette nytt personell, sier Flobak optimistisk.
  • Det mest omfattende boreoppdraget i Nordsjøen i fremtiden er å plugge de gamle brønnene. Det er snart 3000 av dem, og med dagens teknologi er dette arbeidet beregnet til å ta 40 år med 15 borerigger. De totale kostnadene er estimert til 900 milliarder kroner. Dette er et arbeid som operatørselskapene ikke kan fortsette å skyve foran seg – de totale kostnadene for Norge kan bli større for hvert år som går, poengterer Flobak.

–   Det er ikke mange dagene siden Rystad Energy la frem sin kvartalsrapport med bud om at oljebransjen sannsynligvis vil være på rett kjøl igjen fra slutten av 2016. Selv tror jeg at det kommer til å gå enda kjappere. Inntil da, gjelder det å bruke tiden godt.

Bygg opp den formelle kompetansen nå og still først i køen når de nye, spennende jobbene blir lyst ut.

Flobak er soleklar i sin anbefaling til ungdom som ønsker seg offshore og andre oljerelaterte yrker.  Bygg opp den formelle kompetansen din nå, så slipper du å stille bakerst i køen når boreselskapene igjen mangler personell.

Ha is i magen. Gjennomfør grunnleggende utdannelse nå, sats på videreutdanning og søk deg inn på fagskolen. Start med å bygge eget nettverk. Og for all del, opp med humøret, det er i dårlige tider det gjelder å bygge kompetanse.

Det aller viktigste er at du setter deg mål og gjør noe med det. Det å satse på jobb i oljenæringen er å satse på fremtiden. Og fremtiden, den kan du starte hos NORTRAIN, avslutter Flobak.

Eller ta direkte kontakt med Jens Olav Flobak på epost: jof@nortrain.no