Skaffer du to nye studenter til oss,
blir det Ipad på deg. Og sånn er det.

De som verver 2 betalende deltagere til enten grunnkurset eller fagskoleutdanningen får en Ipad. Forutsetter at ververen allerede er deltager på et utdanningstilbud hos NORTRAIN og at NORTRAIN verveskjema under må være fylt ut.