Sterk vekst i oljeinvesteringer

I følge Statistisk sentralbyrå anslås det at investeringene i olje og gass øker med 20 milliarder neste år.

– Anslaget viser en betydelig vekst fra 2018 til 2019. Det er viktig for næringen og gledelig for hele Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

SSB anslår at investeringene øker fra 155,5 milliarder i 2018 til 175 milliarder i 2019. Anslaget viser også en klar fremgang fra 2017 til 2018.

– Næringen er helt avgjørende for aktivitet i hele Norge. Den sysselsetter mange mennesker og gir samfunnet eventyrlige inntekter. Nå fortsetter jobben med å produsere olje lavest mulig kostnad og med lavest mulig utslipp, sier Schjøtt-Pedersen.

Kilde: norskoljeoggass.no: 22.11.2018
Av William Johnsen.

edvard-grieg2

Om Nortrain

NORTRAIN er landets største senter for utdanning innen petroleumsteknologi og relaterte fag. Gjennom vår egen fagskole og et omfattende kursprogram er vi det selvskrevne valget for alle som drømmer om en karriere offshore.