Spår nye høyder i oljenæringen år 2024

Norges olje- og gassproduksjon nådde en foreløpig topp i 2004, men Rystad Energy venter en ny topp i 2024, skriver Klassekampen og e24.no.

Produksjonen i Norge var på 4,56 millioner fat oljeekvivalenter per dag i toppåret 2004, men har siden falt. I fjor produserte Norge 4,07 millioner fat per dag. Nå venter Rystad at produksjonen vil stige til 4,69 millioner fat per dag i 2024, og dermed sette ny rekord, ifølge Klassekampen. Det er særlig oljen som skal vokse, blant annet grunnet felt som Johan Sverdrup, mens gassen holder seg stabil, tror Rystad Energy. Men rekorden blir trolig kortvarig, for det er foreløpig få nye, store prosjekter som skal bygges ut utover 2020-tallet og bidra med ny produksjon.

– I denne omgang er det begynnelsen på slutten. Det tar tid å finne nye ressurser, og nå begynner det å haste litt. Men ting kan endre seg, og det kan komme en tredje oppgang på 2030- eller 40-tallet, sier direktør Jarand Rystad i Rystad Energy til avisen.

Borer flere brønner
På oljemessen ONS i Stavanger i høst lovet Equinor å bore tusenvis av nye brønner, i håp om å motvirke et fall på sokkelen en gang det neste tiåret. Selskapet sa det ville bore 3.000 produksjons- og letebrønner de neste ti årene, like mange som det har boret siden starten for 50 år siden.

– Dette er et viktig tiltak for å hente ut mer lønnsomme fat fra feltene vi opererer, sa Equinors sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund.

– Vi har som mål å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad på henholdsvis 60 og 85 prosent på våre olje- og gassfelt. Det er nesten det dobbelte av en gjennomsnittlig global utvinningsgrad for olje på 35 prosent, sa Nylund.

Mindre funn
Både Oljedirektoratet, flere oljeministre og bransjen selv har uttrykt bekymring for fremtiden på sokkelen på lang sikt, fordi funnene som skal komme etter de store prosjektene som nå bygges ut, har blitt mindre. I snitt er nye funn nå på rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter, en kraftig nedgang fra de tre første tiårene på norsk sokkel (se figur). I 2017 ble det gjort 11 funn på sokkelen, syv færre enn året før, ifølge Oljedirektoratet. Det største var Lundins Filicudi-funn, som inneholder opptil 100 millioner fat.

– Leteåret 2017 føyer seg inn i rekken fra de to foregående årene, med en rekke mindre funn, men ingen som vil kunne danne grunnlag for nye, selvstendige feltutbygginger, sa Oljedirektoratets direktør Bente Nyland tidligere i år.

 

Kilde: e24.no: 18.12.2018 07:57
Av Kjell Malkenes Hovland. Foto: CARINA JOHANSEN NTB SCANPIX

2e62d329e6e1d93d3b751fa0b48da13f

Om Nortrain

NORTRAIN er landets største senter for utdanning innen petroleumsteknologi og relaterte fag. Gjennom vår egen fagskole og et omfattende kursprogram er vi det selvskrevne valget for alle som drømmer om en karriere offshore.